Zilveren Kruis kiest voor vitaliteit

Zilveren Kruis contracteert MARK Academy voor Leefstijl

Vitaliteitscoaching en leefstijltraining beschikbaar voor werkgevers 

Biddinghuizen, 25 januari 2018 – Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft MARK Academy, opleider van integraal werkende leefstijl en vitaliteitscoaches en trainers gecontracteerd voor haar collectieve relaties. In 2018 hebben daarmee deze werkgevers in Nederland de beschikking over een landelijk dekkend netwerk van vitaliteitscoaches en leefstijltrainers voor hun werknemers. De focus van de integrale leefstijl- en vitaliteitsprogramma’s ligt op pro-activiteit als duurzame oplossing voor verzuimreductie. In de selectie van leveranciers zijn preventieve arbeidsgerelateerde zorg en de landelijke beschikbaarheid van hoogkwalitatieve Post-HBO opgeleide coaches en trainers beslissend geweest.

Zowel MARK Academy als Zilveren Kruis constateren een verschuiving in het denken van verzuimreductie naar preventie. “We zien een maatschappelijke beweging ontstaan waarbij in toenemende mate van ons wordt gevraagd om eigen regie te gaan vertonen. Daarbij ligt al snel de focus op het individu. Er zijn echter allerlei factoren van invloed op eigen regie. Een positieve werkomgeving ondersteunt medewerkers om echt meer eigen regie over hun gezondheid en vitaliteit te nemen,” aldus Jan-Willem Evers, directeur Commercie bij Zilveren Kruis.

Programma’s
MARK Academy biedt binnen het contract twee diensten aan: individuele coachtrajecten en het groepsgewijze vitaliteitsprogramma Vit@al!. In beide programma’s werken de deelnemers aan het verbeteren van hun vitaliteit vanuit eigen regie. Het vertrekpunt is een diepgaande integrale vitaliteitscheck, aan de hand waarvan zij zelf hun doelen bepalen. Zo vergroten zij zelf hun inzetbaarheid middels het creëren van een betere totaalbalans. Zij leren bijvoorbeeld effectiever om te gaan met stress en werkdruk, welke voedings- en beweeggewoontes hen het meeste energie opleveren en leiden tot een gezond gewicht. Ook krijgen zij inzicht in de eigen gedachtes en overtuigingen die van invloed zijn op hun gedrag. De medewerkers werken aan zowel de oorzaken als de gevolgen van disbalans, zodat duurzame en diepgaande resultaten worden behaald.

“In steeds meer werkvelden raken mensen uitgeput en de vergrijzing maakt dit almaar zichtbaarder en nijpender. Daarnaast is het positieve resultaat van integrale leefstijl & vitaliteitscoaching en training bij een steeds groter publiek bekend,” aldus Nicole van het Bolscher, directeur MARK Academy. “Het liefst zien we dan ook dat werkgevers vitaliteitscoaching preventief inzetten. Niet alleen werkgevers zijn zich steeds bewuster van het belang van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, ook medewerkers nemen steeds meer regie over hun eigen gezondheid. En daar dragen MARK coaches en trainers graag aan bij.”

Reacties zijn gesloten.