Integrale vitaliteit in organisaties

“Het zijn organisatie met optimaal wendbare medewerkers die het beste reageren op veranderingen, die overleven.”  – Charles Darwin

Integrale Vitaliteit en Leefstijl in organsiaties

De wijze hoe mensen omgaan met hun eigen vitaliteit en leefstijl heeft direct invloed op het werk en de werkomgeving. We beïnvloeden elkaar continue en dat is ook iets menselijk. Als organisatie en werkgever is het natuurlijk prettig als die beïnvloeding positief is.

We hebben het in de huidige maatschappij erg druk en nemen te weinig tijd om stilte staan hoe het met onszelf gaat.  Signalen die te maken hebben met de vitaliteit en leefstijl zijn onder andere, gewichtswisselingen (ook ineens afvallen), overgewicht, onregelmatig voedingspatronen, slecht slapen, energieverlies en rug en schouderklachten.

Bij talent2Share krijgen de werknemers de verantwoording en regie over hun vitaliteit en leefstijl. Met vitaliteit en leefstijlcoaching ontdekken medewerkers de oorzaak en gevolgen van disbalans en leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vitaliteit en leefstijl. De integrale coaching richt zich op vijf gebieden; Doen, Denken, Voelen, Zijn en Kiezen. Hiermee komt alles aan bod ten aanzien van fysiek (FQ), mentaal (IQ), sociaal-emotioneel (EQ), zingeving ookwel spiritueel (SQ) en pro- activiteit (PQ).

Talent2Share helpt op twee wijzen; met individuele coaching en programma management, waaronder trainingen en teamcoaching mogelijkheden zijn.

Individuele begeleiding
De medewerker krijgt een intakegesprek en wordt het doel besproken. Er volgt een vitaliteitscheck op de vijf gebieden. Bij een fysieke vraag wordt ook een lichaamsmeting gedaan en gekeken naar patronen van eten, bewegen, ontspannen en slapen. De medewerker gaat vervolgens aan de slag met zijn of haar leefstijl om het doel te realiseren. De coach analyseert, stimuleert, confronteert en geeft daar waar nodig advies met het doel en de persoon als uitgangspunt. Een coachtraject duurt afhankelijk van de vraag ongeveer 6-10 gesprekken.

Programma management bij organisaties
Het maken van een programma rondom vitaliteit zorgt ervoor dat je door de hele keten bekijkt wat bijdraagt aan vitaliteit in een organisatie en daar een plan voor opstelt hoe je als organisatie daarmee om went te gaan. Wat zijn de concrete gewenste resultaten en wat met daarvoor gebeuren. Vraagstukken over hoe bereik je de doelgroep die hier zelf nog niet bewust mee bezig is. Als werkgever heb je een verantwoording over de werknemers. Het positieve effect van preventief inspringen en bijdragen aan vitaliteit en leefstijl levert meer op dan alleen een besparing in ziekteverzuim. Zo ben je tegelijkertijd ook bezig met geluk op de werk, dat sluit aan bij maatschappelijke thema’s bij bedrijven die meedoen aan het Beste werkgevers van, GreatPlacetoWork en het Vitaalste bedrijf van Nederland. Natuurlijk een mooi marketing predicaat voor aan de deur /website, laat het vooral een middel blijven en verlies niet uw doel uit het oog… uw medewerkers.

Talent2Share helpt ondernemingen met het realiseren van een vitalitietsprogramma. We zorgen voor doen en realiseren in plaats van alleen plannen maken, omdat dit direct de energie geeft in een organisatie.

Talent2Share is trainer en coach die hiervoor ingezet kan worden.

Reacties zijn gesloten.