Diferenci

De wereld van verschillen

‘Ik ben, een andere jij!’
DIFERENCI is de wereld van verschillen in de praktijk van alledag, bedoeld om middels coaching, training en facilitating een krachtige en blijvende beweging op gedragsniveau te bewerkstelligen, zodat al die mooie verschillen hun werk kunnen doen, iedere dag weer. Een waardevolle bijdrage aan vitaal leiderschap.
 
Die verschillen op de werkvloer laten zich iedere dag weer zien, in ieder team of in iedere organisatie. Bijv. in de kwaliteit van de interactie, in irritaties over en weer of in de onder- en bovenstroom van een professionele cultuur. Inzicht in verschillen geeft in elk professionaliseringsproces een vliegwieleffect. De theorie van Human Dynamics is aangevuld met voortschrijdende inzichten en actuele ontwikkelingen én vertaald naar de praktijk van alledag door JT&A. Wat mij persoonlijk daarin aansprak is voornamelijk dat het herkenbaar was, bruikbaar en functioneel. Immers, een theorie alleen creëert geen beweging. Het gaat erom wat je ermee doet. En dat is precies waar Talent2Share ook voor staat. De praktijk van de dag en het veranderen van binnenuit.

 

DIFERENCI

  • Maakt de verbinding van de theorie naar de praktijk, naar concreet handelen.
  • Is een praktisch, breed totaalconcept om verschillen in gedrag op de werkvloer te zien, te benoemen, te begrijpen en te waarderen, maar vooral om verschillen in kwaliteiten te benutten.
  • Brengt het beste uit verschillende methodieken, ervaringen en inzichten samen.
  • Biedt het referentiekader om verworven inzichten ook daadwerkelijk, blijvend, toe te passen.
Alle materialen zijn in de ‘eigen bedrijfskeuken’ ontwikkeld door JT&A. Deze materialen maken het mogelijk om trainingen actueel, effectief en boeiend te ondersteunen. – Het woord DIFERENCI is ontleend aan het Esperanto, een taal die ontwikkeld is om taal- en cultuurverschillen in de wereld te overbruggen. Het betekent letterlijk: verschillen. Noot: de grondleggers van Human Dynamics zijn Sandra Seagal en David Horne. “We don’t see the things as they are, we see them as we are.”
 
De trainingen DIFERENCI De Basis en De Verdieping worden zowel in open inschrijving als in-company gegeven. In-company trainingen zijn uiteraard maatwerk wat aansluit bij datgene wat er bij de organisatie speelt.
 
 

 

Een topteam, start met de waarde van de verschillen met behulp van de trainingen van DIFERENCI en vooral met eigen praktijk door het te ervaren en toe te passen. Wil je je direct inschrijven en informatie ontvangen? Start vandaag nog met vitaal leiderschap inbouw organisatie. 

 

Reacties zijn gesloten.