Uitgebreide check in bij meetings

Even landen in het moment, zorgt voor focus en verwachtingen.

Tijdens een training, een workshop, een strategiedag wil je even extra aandacht geven aan een check in

Verbinding maken en echt in contact komen met een ander vinden we soms best eng. We kijken weg, zijn bang voor een afwijzing, duwen dingen weg omdat ze er niet toe lijken te doen. Echter op die manier blijven zaken spelen die een ander niet ziet en begrijpt. Daarom is het van belang de tijd te nemen voor elkaar en elkaar de ruimte te geven.

Aangezien we nogal wat overleggen hebben en soms meer in onze agenda’s toelaten dan wellicht ideaal is, is een moment van vertragen een goed idee om effectiever de rest van het overleg te vervolgen. De check inn is een waardevolle start bij een vergadering.

Hoe pak je het aan?

Belangrijk is dat je luistert, geen vragen stelt of feedback, alleen met compassie luistert. Je kan afsluiten met een dankjewel of een oho (uit de indianen).
Als je de tijd wilt managen, kan je ervoor kiezen om een tijdsbegrenzing mee te geven, dit hoeft niet. Het kan ook een belemmering om echt belangrijke dingen te delen. 

Je kan ook werken met een talking stick

Mogelijke vragen

Startvragen die je kunt stellen spreken de zintuigen aan: denken, doen, voelen, horen, zien en ruiken.

  • Waar heb jij je over verwonderd deze morgen? 
  • Wat heb je voor nieuws ontdekt afgelopen week? 
  • Heb je nog iets nodig om volledig bij deze dag te zijn of deze vergadering te zijn? 
  • Hoe ben je aangekomen op je werk? 
  • Wat wil je meenemen?
  • Hoe zit hier erbij vandaag?
  • Wat maakt dat je bent ingegaan op dit vergaderverzoek / dit project etc?

Mogelijke werkvormen

In het werkvormenboek staan diverse werkvormen die aansluiten bij een goede check inn. Op deze werkvormen site en op de 2facilitate site staan ook voorbeelden. Maak het je niet te moeilijk en bedenk vooraf goed, wat wil je bereiken met de check in!

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk

Bij de start van een project is vooraf gevraagd een voorwerp mee te nemen. Een voorwerp waarin je iets kon vertellen over jouw rol en verwachtingen in het project. Hieruit kwamen veel zaken naar voren die voor een ieder belangrijk waren en wat hen bezig hield. Hieruit ontstonden betrokkenheid, werkafspraken, kwaliteiten en doelgerichtheid van het project. Het gaf al gelijk inzicht in de waarde van verschillen.

Doe als manager ook echt mee, je kunt niet verwachten dat mensen zich kwetsbaar opstellen als jij dat niet doet. Heb je een belangrijk moment of strategie dag, denk dan eens aan deze methode.

Reacties zijn gesloten.